Reeglid

Üldsätted

123.ee jätab endale kõikide kuulutuste andmete muutmise õiguse, püüdes maksimaalselt säilitada nende sisulist tähendust ja kõik kasutaja poolt märgitud detaile.

Kuulutuse avaldamisega 123.ee’s nõustute alljärgnevaga:

 • Võtad enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest.
 • Lisada kuulutusi kaupadest, teenustest, tööpakkumistest, objektidest ja teisi pakkumisi, mis on kooskõlas seadusega ja mille avaldamiseks teil on olemas õiguslikud alused.
 • Lubad võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud arvestusliku üleskirjutuse seades.

123.ee’s on keelatud

 • Lisada tutvumiskuulutusi, teateid kaotatud ja leitud asjadest, ostusoove (sh. tasuta asjade või abi saamiseks). Erandiks on tööotsimise kuulutus «Töö» kategoorias ja «Paaritus» kategooria.
 • Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse jagudesse.
 • Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi.
 • Lisada seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused).
 • Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi.
 • Lisada kuulutusi, mis võivad rikkuda või kahjustada kolmandate isikute õigusi.
 • Lisada kuulutusi olematute või mitteaktuaalsete toodete või teenuste kohta.
 • Lisada kuulutusi, mis sisaldavad kontaktandmeid kirjelduses või fotol.
 • Lisada kuulutusi, milles kasutatakse võõraid fotosid või tekste.
 • Lisada kuulutusi, milles hind ei vasta pakutavale esemele või teenusele.
 • Lisada kuulutusi, mis sisaldavad ebausutavat ja arusaamatut teavet.
 • Lisada kuulutusi, mille foto peal on logo, vesimärk või ettevõtte nimi.
 • Lisada kuulutusi, mis sisaldavad ühesuguseid fotosid, pealkirju ja fraase kirjelduses.
 • Asendada kuulutuses tooteid või teenusi isegi kui nad on sarnased (kuulutuses sisaldama ainult esialgset pakkumist).
 • Pakkuda ühes kuulutuses erinevat tüüpi tooteid ja teenusi, loetlemata kirjelduses kogu valikut.

Kuulutuste pealkirjad

 • Kuulutuse pealkirjas peab olema ainult kauba või teenuse nimetus nimetavas käändes.
 • Ei tohi kasutada sõnu «Müüakse», «Pakutakse».
 • Pealkiri ei või sisaldada kontaktandmeid, e-posti aadresse või välistele internetiressurssidele viiteid.
 • Lubamatud on üleskutsed tegevuseks (näiteks, «Pakkuge oma hind»).
 • Ei tohi kasutada spetsiaalseid sümboleid ja agressivselt tähelepanu nõudvaid sõnu (näiteks «Kiire», «Tähelepanu»).
 • On vajalik kasutada kirjavahemärkide reegleid ja taandeid pärast kirjavahemärke, mõistlikult kasutada kirjavahemärke.
 • Kahes keeles pealkirjad (eesti ja vene keeles) peavad sisaldama identset teabemahtu.

Kuulutuse hind

 • Ärge eksitage valede hindadega, need peavad olema reaalsed.
 • Mõistlik hind teeb kuulutuse efektiivsemaks.
 • Hind peab olema märgitud selleks ettenähtud lahtris. On keelatud hinda kuulutuse pealkirjas märkida.

Kuulutuse kirjeldus

 • Keelatud on viitamine teistele veebilehtedele. Erandiks on “Töö” jaotuses avaldavad kuulutused, kus on lubatud viidata tööandjale.
 • Keelatud on kontaktandmete lisamine. Erandiks on “Töö” jaotuses avaldavad kuulutused, kus saab märkida tööandja kontaktandmeid, sh e-post või poe füüsilist asukohta.
 • Reisiteenuste müümisel on kohustatud välja tuua selle ettevõtte nimi kelle toodet müüakse.

Fotod

 • Fotod peavad olema hea kvaliteediga ning vastama kuulutuse pealkirja ja sisule.
 • Ei tohi sisaldada telefoninumbrit, aadressi, veebilehte ega muid kontaktandmeid, sh Messengeri ja muude suhtluskanalite nimetusi.
 • Peavad olema tehtud kuulutuse autori poolt, ei tohi sisaldada logosid ega vesimärke. 

 

Keelatud esemed

Enne 123.ee lehele kuulutuse lisamist veendu, et see ei riku reegleid ning et selle sisu ei ole ebaseaduslik ega veebilehel keelatud. Kuulutuse ülespanemisel vastutate täielikult selle sisu ning ka tehingu enda seaduslikkuse eest.

Võimalikud sanktsioonid reeglite rikkumisel

 • Kuulutuse kustutamine
 • Konto ajutine blokeerimine
 • Konto sulgemine

Üksikute rikkumiste korral me tavaliselt lihtsalt kustutame meie nõuetele mittevastava kuulutuse. Kui olukord ei muutu paremuse poole, siis blokeerime konto automaatselt teatud ajavahemikuks, mille möödumisel konto aktiveeritakse taas. Meie eeskirjade pideva rikkumise korral olme sunnitud sellised kontod sulgema.

Keelatud esemed

Alkohol

Alkoholi sisaldavad toiduained

Ebaseaduslike toimingute sooritamiseks eeldusi loovad esemed

Ebaseadusliku tegevuse toimepanemisele kaasa aidata võiv teave

Esemed, mida võidakse kasutada ebaseaduslike tegude toimepanemiseks

Inimorganid ja orgaanilised jäätmed

Mis tahes inimorganid

Muud orgaanilised jäätmed

Isikutunnistused, juhiload ja riiklikud dokumendid

Mis tahes liiki isikutunnistuste, sealhulgas juhilubade ost ja müük

Riiklikud dokumendid, näiteks koolilõputunnistused

Kütus

Bensiin, diislikütus

Ahjukütus

Medikamendid, ravimid, narkootilised ained

Narkootilised ained ja steroidid

Ravimid s.h retseptiravimid

Esemed, mis sialdavad ravimireklaam üldsusele

Ohtlikud seadmed ja ained

Pürotehnika, ilutulestikud

Reklaam

Esemed, mis sisaldavad eranditult üksnes teiste veebilehtede reklaami

Kuulutused, mis otseselt või kaudselt soodustavad kulutusi väljaspool veebilehte – näiteks, kõned või SMS-teated tasulistele telefoninumbritele

Tooted täiskasvanutele

Literatuur

Seadmed ja aksessuaarid

Video- ja audiomaterjalid

Muud esemed seksuaalse või erootilise laadi, sealhulgas suveniirid

Tooted või teenused, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi

Reisiteenused, sh kinkekaardid ja kupongid (nt Tallink)

Võltsitud või varastatud toode või vara

Tubakatooted, sigaretid

Elektroonilised sigaretid

Taimsed suitsetatavad tooted

Sigaretid

Snus

Otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted

Tulirelvad, külmrelvad ja muud relvad

Tulirelvad

Kasteedid

Teleskoopnuiad

Elektrišokiaparaadid

Elektriõnged

Arvaletid tõmbejõuga kuni 75 kg (kaasa arvatud)

Võrkturundus, püramiidskeemid, Ponzi skeemid, affiliate-programmid

Võrgumarketing, mille sisu seisneb müüja poolt kasumi saamises oma müükide pealt, samuti tema poolt värvatud teiste müüjate müükide pealt

Infokandjatest esemed, mille sisu seisneb affiliate-programmide kasutuses või külastuses

Finants teenused

Laenud, abi laenu saamisel ja finants vahendus (va lombardide teenused, autode ja kinnisvara kokkuost)

Püramiidprogrammid, milles väljamakseid teostatakse uute programmis osalejate rahaliste vahendite laekumise arvelt

Kontod ja kontode andmed

Kodulehtede, messengerite, sotsiaalmeedia kanalite, blogide, foorumite, sh nende loomiseks mõeldud, kontode andmed, telefoninumbrid, e-mailid või muud kontaktandmed. Keelatud on oma kontoandmete müük ja teistele kasutamiseks andmine.

Küpsised

Hoolime teie andmetest ja kasutame küpsiseid ainult teie kasutuskogemuse parandamiseks. Jätkates nõustute meie küpsiste kasutamise poliitikaga. Lisateave.