VastupidavAUSBAUmobiilneramp. MeieAUSBAUkaubamärgimobiilsedrambidvõimaldavadsäästaaegakoormapeale- jamahalaadimisel. Toodamemudeleidkandevõimega 6, 8, 10, 12 tonnijarohkem. AUSBAUmobiilsetrampionvõimalikvalmistadaerimõõdusjaebatavapärasteeesmärkidejaoks. Taskukohane hind ja suurepäranekvaliteet on meie ettevõtte ja toodangu peamised eelised. Lähemalt AUSBAU mobiilsestrambist meie veebilehel av-exim.com id:D4dt0X

Kontaktid:

T +37052141033

http://av-exim.com

Liikuva estakaadi tööprintsiip:

Laadur toob rambi veoautoni ja tõstab estakaadi ääred(sisestab kahvli pöörleva jäiga ühenduslüli sisse). Hüdraulikapumba abilreguleeritakse rambi kõrgus nõutavale tasemele (900 mm kuni 1650 mm). Rambigakoos tarnitakse tõkised ja ketid. Tõkised on vajalikud rambi liikumisevältimiseks. Ketid on vajalikud rambi täiendavaks kinnituseks veoauto külge.Seejärel liigub kahvliga laadur mööda mobiilset rampi sõites otse veokisse võikonteinerisse.